Disillusioning Mythology - Come See The Softer Side Of Oto1Ri.

Ersätta personal på sjukhus

Posted Sept. 9, 2013, 3:31 p.m. By oto1ri Tags: Sjukhus

När det blir lite ont om personal på sjukhuset så måste man ju se till att ersätta dem under perioden som personalen saknas. Ett sjukhus är ett sådant ställe där det verkligen inte får vara ont om personal. Det måste hela tiden finnas gott om personal så att människor som behöver hjälp kan få hjälp. För här handlar det faktiskt om människors liv! Så det är inget som man bör ta lätt på utan det är någon som man verkligen bör se allvarligt på. Men man kan ju kontakta en hyrläkare som man kan ha under en kortare period.